Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


2010.07.19
Mennyire eredményesek a bűnmegelőzési programok?
A közvilágítás fejlesztésének hatása a bűnözés csökkentésében
Az Egyesült Királyságban és az Egyesült Államokban végzett kutatások szerint a közvilágítás fejlesztésének hatására 20 %-kal csökkent a bűnözés. Két elmélet támasztja alá a pozitív tapasztalatokat: az egyik szerint a megerősített közvilágítás hatására a bűnelkövetőket elrettenti a nagyobb láthatóság és a megnövekedett forgalom; a másik elmélet szerint a jobb közvilágítás a közösség beruházását jelzi a környezet fejlesztésébe, ezáltal az ott lakók maguk is büszkébbek szűkebb környezetükre, arra jobban vigyáznak, erősödik a társadalmi összetartás. A közterületek jobb megvilágításának számos előnye van más szituatív bűnmegelőzési eszközökkel szemben. Ez a megoldás egyenlően kedvez az adott településrészen lakóknak, nem erősíti a jobb helyzetben levő rétegek erődszerű építményekkel történő elkülönülését, és nem korlátozza a szabadságjogokat. A kutatások összefoglalója az EUCPN honlapján olvasható.
A "szomszédok egymásért mozgalom" (neighbourhood watch) hatása a bűnözés csökkentésére
A szomszédok odafigyelő együttműködésén alapuló mozgalom az 1960-as évek második felében az Egyesült Államokból indult útjára, mint az állampolgárok széleskörű részvételével megvalósított bűnmegelőzési program. A 2000-ben lefolytatott felmérés szerint Angliában és Wales-ben a háztartások több mint egynegyede, az Egyesült Államokban azok 40 %-a vett részt a mozgalomban. Ez a legszélesebb körben elterjedt, a kormányok által támogatott bűnözés-csökkentési módszer. Az összehasonlító elemzés szerint a bűnözés ennek hatására 6-16 %-kal csökken, bár a hatékonyságot befolyásoló tényezők meghatározása még várat magára. A kutatók kétféle álláspontot képviselnek a hatékonyság okainak kérdésében. Az egyik vélemény szerint az elrettentő hatás a kulcsmomentum, amely abból fakad, hogy a szomszédok jobban odafigyelnek a gyanús történésekre, ezeket jelentik a rendőrségnek, így a lebukás esélye is nagyobb. A másik vélemény szerint azért hatékony a módszer, mert az odafigyelés következtében a rendőrségre eljuttatott információk birtokában a nyomozás eredményesebb. A kutatások összefoglalója az EUCPN honlapján olvasható.
A mentori rendszer hatása a bűnmegelőzésben
Az utóbbi években a mentorálás bevezetése egyre jelentősebb a gyermekjóléti intézkedések és a büntető igazságszolgáltatás körében. A szándékolt hatás egyrészt a visszaesés csökkentésében, másrészt az életvezetés pozitív változásában (magasabb szintű tanulmányok elvégzése, képzés, foglalkoztatás) jelölhető meg. A programok nem egyformán sikeresek, a következő tényezők növelik az eredményességet: legalább hetenkénti találkozás a mentor és a mentorált között, alkalmanként néhány óra időtartamban; más beavatkozásokkal együtt történő alkalmazás. Veszélyeztetett fiatalok esetén hatásosabbnak bizonyult a program a bűnelkövetés és agresszív viselkedés csökkentése, mint a kábítószer-használat korlátozása vagy a tudományos előmenetel támogatása terén. A kutatások összefoglalója az EUCPN honlapján olvasható.
A térfigyelő kamera hatása a bűnözés csökkentésében
Vannak, akik amellett érvelnek, hogy a térfigyelő kamerák fontos szerepet játszanak a bűnmegelőzésben azzal, hogy az elkövetőket a lebukás megnövekedett esélye elrettenti a tervezett bűncselekmény elkövetésétől, bátorítja a lehetséges áldozatokat biztonsági intézkedések megtételére és segíti a rendőrség munkáját. A kutatások tanúsága szerint a térfigyelő kameráknak kimutatható, de szerény hatása van a bűnözésre, leghatékonyabbnak a parkolók területén mutatkozik és hatásosabb az Egyesült Királyságban mint más országokban. A szakemberek szerint továbbra is érdemes közterületeken alkalmazni ezt a technikát, de jóval szűkebb területen (tömegközlekedési eszközökön pl. nem kimutatható a bűnözéscsökkentésre gyakorolt hatás). Az alkalmazás optimális feltételei még vitatottak, a pozitív hatásban szerepet játszhatott a közvilágítás és a biztonsági szolgálat megerősítése is. A kutatások összefoglalója az EUCPN honlapján olvasható.
A korai család-terápia hatása a bűnmegelőzésben
A korai időszakban megjelenő antiszociális viselkedés gyakran vezet súlyos bűncselekmények elkövetéséhez gyermek- kamasz- vagy felnőttkorban, és szoros összefüggést mutat az élet egyéb területein jelentkező problémákkal is (mint pl. tanulás, munkavállalás, társas kapcsolatok minősége). A kora gyermekkori viselkedési problémák megelőzése ezért rendkívüli jelentőségű és hatása nagyon hosszú távon érvényesül. A szülők képzése többféle módszeren alapulhat, melyek célja a gyermek magatartási zavarainak megelőzése, kezelése. A szülő-gyermek kapcsolat erősítése megkönnyíti a gyermek agresszív, erőszakos, lobbanékony viselkedése esetén az önuralom gyakorlását. A családi programoknál pozitív bűnmegelőzési hatás mutatkozott a családlátogatások és a gyermek napközbeni ellátásával egyidejűleg megvalósított szülői képességeket oktató kurzus esetén. A kutatások összefoglalója az EUCPN honlapján olvasható.
Az önkontroll erősítésének szerepe a bűnmegelőzésben
Tudományos kutatások bizonyítják, hogy 10 év alatti gyerekek esetén az önkontroll erősítésére, fejlesztésére indított programok sikeresek, az önuralom valóban erősödik és a bűnelkövetés csökken. A kutatások többsége az Egyesült Államokban zajlott, a gyerekek többnyire veszélyeztetett, hátrányos helyzetű családokból kerültek ki. A módszerek között szerepelt kognitív megküzdési stratégiák elsajátítása, szerepjáték és relaxációs tréning is. A szakemberek szerint érdemes ezekbe a programokba befektetni, mert az önkontroll képessége fejleszthető, és nagyban befolyásolható külső szocializációs hatásokkal. . A kutatások összefoglalója az EUCPN honlapján olvasható.
 
Forrás: www.bunmegelozes.hu